Ryktet (Strömberg)

Tilverkare: A.G. Strömberg

 

Kardustobak från A.G. Strömberg & Son i Stockholm