Rudbeck, Reinhold

Reinhold H.J. Rudbeck var Friherre, Kammarherre och Cermonimästare.
Han var expeditionschef i Riksmarskalksämbetet, sekreterare i Öfverstyrelsen för konung Oscar II:s jubileumsfond.
Han bodde på Drottninggatan 21 A, 3 tr. Rikstelefon 102 04.

Fabrikskopplingar
Ed. Laurens ”Le Khedive”