Rückersköld, Reinhold tobaksspinneri (Hedemora)

Ort: Hedemora

Häradshövdingen Reinhold Rücker (f. 1690, 1751 adlad Rückersköld, d. 1759 i Stockholm) erhöll den 20 februari 1733 resolution att driva tobaksspinneri i Hedemora.
Fabrikationen upphörde 1743 då Rückersköld utnämndes till hovrättsråd vid Svea hovrätt och således flyttade till Stockholm.

År 1755 anhöll sonen, fiskalen Reinhold Galle Rückersköld (1726-1787) om förnyelse av det förfallna privilegiet.
Spinneriet hade vid den stora branden i Hedemora 1754 brunnit ned.
Ansökan avslogs av kommerskollegium eftersom tobaksspinnerierna i Stockholm och Norrköping försåg orten med tobaksvaror.
Dessutom hade många spinnerier vid den tiden fått lägga ned på grund av bristande avsättning.

Rückerskäld vände sig då till Kungl. Maj:t, som den 3 november 1755 biföll hans begäran. Hans förluster vid branden beräknades till 23 036 dlr kmt.
Enligt Abraham Hylphers var spinneriet i gång 1757 och arbetade med ett bord. Efter några år nedlades rörelsen.

Personkoppling
Reinhold Rückersköld