Ruben, Jerachmiel Moses

Jerachmiel Moses Ruben (död 1846) var inte aktiv inom tobakshanteringen men väl den förste invandrade av släkten Ruben som kom att bli framgångsrika inom tobakshanteringen i Karlskrona.
J.M. Ruben tillhörde Hamburgersläkten Ruben-Rennes och han kom blev medborgare i Karlskrona 1811 trots att myndigheterna ställt till trassel för honom. Han gifte sig med Eleonora Philips 1819 och de fick sju barn.
Det var bosatta i gården på Ölandsgatan där alla deras barn föddes.

Sönerna var:
Moritz
Isac
Rudolf
Ludvig

Moritz bedrev handel, jordbruk och spannmålsimport och han var bosatt
fastigheten i hörnet av Drottninggatan och Ölandsgatan (sedermera kallad Rubenska gården, riven 1942 för att ge plats åt Centrala Verkstadsskolan).
Han var även en av stiftarna av Blekinge Bank. Spannmålsaffären övertogs 1866 av hans son Ludvig Ruben. Två år senare bildade han med brodern Anton firman Ludvig M. Ruben & Co.

Isac Ruben som 1848 gifte sig med friherrinnan Carolina von Rosen. Hon var även godsägare och innehavare av Hoby kulle.

Rudolf Ruben blev läkare och med. d:r.

Ludvig Ruben blev konstnär och framstående kopparstickare.

Fabrikskopplingar
Ruben, L.M. & C:o