Rosenlind, Fr (Örebro)

Ort: Örebro

Fredrik Rosenlind, f. 1805, var tidigare handelsbokhållare hos firman James Paton & Comp. i Stockholm. Han erhöll den 16 april 1833 privilegium på att driva tobaksfabrik i Örebro. Företaget transporterades den 1 oktober 1844 på Abraham A:son Westman i Stockholm.

Abraham Westman var född 1798 och son till tobaksfabrikören Abraham Johansson Westman, vars fabrik han övertog 1826.
Den 4 september 1844 uppsade Westman sitt burskap i Stockholm och ansökte om att få flytta fabriken till Örebro, vilket han nekades då han inte bedrivit tillverkning sedan 1828.
Han övertog då istället Fr. Rosenlinds rörelse år 1844.
Rosenlind flyttade till Mariestad där han bedrev snusfabrik och bryggeri. Bryggeriet startade han 1848.

Snusmalare Westman kallades han i dagligt tal, beskrivs av författaren V.E. Öhman som en lång siratlig hedersman iklädd styv fadermördare. Till bilden hör också ett väldigt cigarrmunstycke fastklämt mellan de fasta käkarna.

Efter Abraham Westmans död 1866 övergick rörelsen till brorsonen Fredrik Westman, f. 1833. Under hans insiktsfulla ledning utvecklades snusfabriken, som var belägen vid Järntorget, där centralparken numera är belägen, betydligt.
Fredrik Westman var en av stadens förmögnaste män. Bland annat var han en av stiftarna till den originella, hemliga orden Westmanska stiftelsen, som hade till ändamål att skydda sina medlemmar från äktenskapet, fast samtidigt sjöng kvinnans lov.
Stiftelsens arkiv finns numera genom testamente på Örebro läns museum och får öppnas 1965.

Det Westmanska snuset, särskilt det svarta ”matsnuset”, var synnerligen bekant på sin tid och när rörelsen år 1881 upphörde inköptes recepten av W. Hellgren & C:o i Stockholm.
Fredrik Westman flyttade senare till Stockholm där han avled 1906.