Rönnberg, C.J.

Ort: Karlshamn

C.J. Rönnberg beviljades den 31 maj 1827 privilegium på tobaksfabrikation.
Rörelsen var av ringa omfattning och nedlades 1846.