Röhman & Kjell

Ort: Vadstena

Bokhållarna Frans Wilhelm Röhman, f. 1821, och Anders Johan Kjell, f. 1817, drev under firmanamn handelsbolaget Röhman & Kjell hökeri-. vin- och kryddhandel.
Den 16 september 1845 erhöll de privilegium på att starta snus- och tobaksfabrik.(Kungl. Commerce Collegii tilstånd 11.9.1845).

I mars 1850 överlät de företaget på handelsbolaget Stenberg & Nordh.(Protokoll 25.3.1850,§ 12) Cirka 1855 övertogs bolaget av J.G. Stenberg som nedlade det 1856.
Tillverkningen bedrevs på Stenbergs gård ”under halfva N:o 144 Skeningeqvarteret”