Rillo Extra Mild

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarill tillverkad av Svenska Tobaks AB 1969-1981.