Rillo

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Mild filtercigarill tillverkad av Svenska Tobaks AB 1960-1972.
Fanns i 10-pack och kom 1967 i 12-pack och även i 20-pack.