Riks Negrohead, n:r 811 E

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Tjock, kort plattpressad tuggtobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.

1943 var priset 6:30 kr. för 250 gr. eller 35 öre för en fläta.