Right King Size

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Filtercigarrett tillverkad av Svenska Tobaks AB sedan 1979.
Finns i 20-pack, 4-pack och 3-pack.

De små förpackningarna var för lansering av cigaretten.