Rettig, Robert

Robert Rettig föddes den 7/6 1818 i Gävle som son till Pehr Christian Rettig (f. 1788, d. 1862)  och dennes hustru Betty Catharina Jäderholm (f. 1783, d. 1844).
Robert gick i gymnasiet i Gävle och gjorde efter det en rad studieresor bland annat till Amerika.

Robert gifte sig den 28/12 1841 med Adelaide Ulrika Corinna Garberg (f. 18/1 1821), dotter till grosshandlaren Anders Fredrik Garberg.

De fick barnen:
Pehr Fredrik, f. 12/1 1843, d. 1914 i Finland
Adelaide, f. 7/9 1845, d. 20/5 1920, gift von Horn, Hovslagagatan 5 B i Stockholm
John Robert f, 18/8 1847, d. 22/7 1907
Carl Wilhelm, f. 13/11 1849, d. 6/4 1929,  godsägare, Torstenssongatan 6, Stockholm
Axel August, f. 1/11 1851, d. 25/4 1868 av tyfoidfeber i Lusanne, ogift
Gustaf Hjalmar, f. 16/8 1856, d. 10/7 1925, vice häradshövding, Villagatan 3 Stockholm
Eugenia Louise, f. 16/7 1860, d. 19/4 1873 i njurtuberkulos.

År 1840 blev han delägare i den Rettigska tobaksfabriken och då Pehr Christian Rettig avled 1862 övertog Robert såväl tobaksfabriken som rederiet. Rederiet utvecklades kraftigt under Roberts ägandeskap.

Från 1863 ledamot av Gävle stadsfullmäktige och blev dess ordförande 1874. Han var under en tioårsperiod ordförande i Drätselkammaren i Gävle. Han satt i styrelserna för kyrkorådet, skolrådet och sjukhusdirektionen.

 

Robert Rettig avled 17/5 1886.

Fabrikskopplingar
Rettig & Co, P.C., Gävle