Rettig, John

John Robert Rettig föddes 1847 i Gävle som son till Robert Rettig (1818 – 1886) och dennes hustru Adelaide, f. Garberg (1821 – 1892)

John blev delägare i familjeföretaget P.C. Rettig & C:o.
Han var stadsfullmäktiges ordförande i Gävle från 1887 och från 1893 satt han första kammaren i riksdagen för Gävle.
Sedan 1895 var han ordförande i bankoutskottet.
Han var gift med Antonie von Eckerman, f. 1846 i Ripsa i Södermanland.

John Rettig inköpte på 1870-talet en villa längst ut på Brynäs udde. Huset kom att kallas villa Rettig och där höll familjen Rettig fest under Gävleutställningen 1901.
Villan med inredning testamenterades till Gävle stad och den brändes ned 1967 efter att ha använts som snickarverkstad. Idag ligger Duvbackens reningsverk på området.

John Rettig avled 1907 utan att efterlämna några bröstarvingar.

Fabrikskopplingar
Rettig & Co, P.C., Gävle