Rettig, Anna Sophia Johanna

Anna Sophia Rettig var född 1779 i Altona i Tyskland som dotter till Stephanus Cyrillus Rettig (f. 1850) och hans första hustru Catharina Pills (f. 1852).

Hon gifte sig med den 20 år äldre fabriksmästaren vid Äldre Tobaksfabrikerna i Karlskrona, Johan Wilhelm Kramer (f. 1759, d. 1814 av förstoppning).
De fick döttrarna:
Charlotta Christina, f. 1804, d. 1859
Sophia Wilhelmina, f. 1805, d. 1888

De bosatte sig i Kalmar där Johan startade tobaksfabrik 1881.
På grund av hans död kom döttrarna att redan vid 9-10 års ålder att involveras i tobaksfabriken. Båda kom senare att själva driva tobaksfabriker i Kalmar. (Se Engström och Möller).

Den 3/1 1817 gifte Anna Sophia sig med Joakim Christian Friedrich Harmsen, f. 1772, även han tidigare verkmästare vid Äldre Tobaksfabrikerna i Karlskrona.
Efter tobaksrörelsens nedläggning i Kalmar ansökte Harmsen 1846 om tillstånd att driva tobakstillverkning i Nyköping vilket beviljades men aldrig realiserades.

Christian Fredrik Harmsen avled i Kalmar den 3/8 1848 i en ålder av 76 år 5 månader och 27 dagar.

Anna Sophia Rettig avled 1864.

Fabrikskopplingar
Engström, Christina Charlotta (Kalmar)
Harmsen, Christian Fr. (Kalmar)
Möller, Sophia W.