Renbom,Carl P. (Stockholm)

Ort: Stockholm

Tobaksfabriksmästarna bröderna Carl Peter och Jacob Renbom anhöll att få driva snus- och kardusfabrik i Kristianstad vilket beviljades den 9 december 1790. Företaget gick dåligt och efter några år separerade bröderna.

Carl Peter Renbom ansökte då om att få anlägga och driva snus- och kardusfabrik i Stockholm.
Detta beviljades den 30 juli 1795. Tillverkningen var av obetydlig omfattning och 1976 anhöll han om att få överflytta företaget till Norrköping vilket bifölls den 1 februari 1796.

Personkoppling
Carl Peter Renbom