Renbom. Carl Peter

Carl Peter Renbom drev tobakstillverkning i mindre skala i Kristianstad, Stockholm och därefter Norrköping.

Fabrikskopplingar
Renbom, Carl P. (Norrköping)
Renbom,Carl P. (Stockholm)
Renbom (Kristianstad)