Red Ribbon

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett, King Size, filter som under kortare tid under 1990-talet gavs ut av Svenska Tobaks AB.