Ray, N:r 468

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1946-1954. Cigarett av engelsk typ tillverkad av prima virginiatobak.