Puck, n.r 207

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarillen Puck tillverkades av Svenska Tobaksmonopolet 1930-1972.
Den lanserades under funkistiden.
Priset var år 1939 3 kr för bleckask om 25 st och 1,20 kr för ett 10-paket