Prins Gustaf ( Brinck, Hafström)

Tillverkas av: Brinck, Hafström & Co

Kardusmärke uppkallat efter ”sångarprinsen” som bland annat skrev Studentsången. Tillverkat av Brinck, Hafström & C:o i Stockholm