Prins Gustaf (Hellgren)

Tillverkare:  Hellgren, W:m & C:o

 

Kardusförpackning från W:m Hellgren & C:o i Stockholm. Tillverkades även av andra fabrikanter.