Portorico Knaster

Tillverkas av: Sundin,A.T. & C:o, Tobaksfabriksaktiebolaget

Tobak från A.T. Sundins tobaksfabrik i Västerås.
Från 1901 års priskurant:

Portorico Knaster, burk 425 gr. á 1:25 kr
Portorico Knaster, burk 212 gram á 70 öre
Portorico Knaster, kardus 100 gram á 2:50 kr/kg