Point

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

 

Cigarill med filter som lanserades i maj 1986. Fanns ej många år. Lanserades mot Japan.