Plenty

Tillverkare: Okänd

Filtercigarett som lanserades i Sverige tillsammans med värdemärken. Oklart när.  Tillverkades troligen av British – American Tobacco möjligen i samverkan med svensk aktör.