Plato, Ola

Ola (Olof) Plato föddes 15/1 1849 i Östra Kärrstorp i Malmöhus län.
Han arbetade 1859-1865 vid Kockums fabrik i Malmö.
1878 bor Ola Plato på Hornsgatan 44 (kv. Ormen Mindre (Maria) 3). Han är då ogift cigarrarbetare. Under 1878 flyttar han till Wollmar Yxkullsgatan 7 (kv. Draken 4).
Den 11/12 1879 flyttar han till Storkyrkoroten, Drakens gränd 4 (kv. Castor 7).
Den 24/7 1880 avflyttar han till Tyskland.

1888-1889 drev han en egen fabrik i Hamburg.
Den 24/10 1899 inflyttar han med familj från Tyskland på Bergsgatan 15 (kv. Fikonträdet 12) och den 20/10 1900 flyttar de till Kronobergsparken 5 (kv. Vårdtornet 5).
21/1 1902 inflyttar familjen på Garvfargatan 5 (Vattuormen 3) telefon Kungsh: 375, där Ola Plato arbetar som verkmästare vid Knut Ljunglöfs fabrik i samma fastighet.
Den 12/10 1915 flyttar familjen till Bromma.

1925 inflyttade Ola Plato på Borgarhemmet, Nya Gubbhuset vid Heleneborgsgatan/Högalidsgtan på Södermalm. Han kom då närmast från Spånga.

Han var gift med Maria Christina, f. 1864 i Tyskland och de hade barnen:

Gertrud Ingeborg Olla, f. 1887 i Tyskland
Vesta Marna Mega, f. 1/4 1890 i Tyskland
Frithiof Olof, f. 1891 i Hamburg, d.17/1 1911
Gerda Maria Margareta, f. 12/6 1894 i Tyskland
Herbert Helge Sigurd, f. 17/9 1897 i Tyskland

Han avled 1928 och begravdes den 9/9 1928 på Spånga kyrkogård.(omr GAML, n:r 444)
I samma grav finns:
Hustrun Maria Kristina Plato, d. 1923
Handelsidk. Vesta Marna Margareta Plato, d. 20/9 1967
Herbert Plato, d. 1939
Gerda Maria Margareta Fedewicz (f. Plato),
d. 14/6 1973

Fabrikskopplingar
Hamburgercigarrfabriken, Knut Ljunglöf j:r

Plato, Ola

Kockum, F.H. Tobaksfabrik