Phoenix, N:r 202

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarett (cigarill) tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet mellan 1915-1944.
Innan dess tillverkad av Phoenix tobaksfabrik i Göteborg som 1896 startat en filial i Alingsås för att tillverka just cigarrcigarretten Phoenix.
Priset var 1916 var 6 kr för 100 st.

1929 var priset 8 öre per styck.