Pettersson, Petter

Petter Pettersson 1839-1916.

VD och disponent vid Cigarr- och Tobaksfabriken Scandinavien i Hälsingborg 1882-1888.

Disponent vid Helsingborgs Cigarr- och Tobaksfabriks AB sedan 1888.

Fabrikskopplingar
Helsingborgs Cigarr- och Tobaksfabriks AB
Skandinavien, Hälsingborg