Persson, Martin

Ort: Malmö

Martin Persson, f. 1856 i Åryd, Blekinge, inregistrerade den 8 november 1900 en cigarrtillverkning som drevs i ringa omfattning. Den inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.
Han var gift med Anna Larsson, f. 1856 i Sallerup, Malmöhus län.
De hade sonen:
Otto Martin Reinhold, f. 1885.

1890 bodde familjen i Malmö Karoli förs, Qv: 10 Kasper.