Paulsen. L

Ort: Arvika

Tobaksspinnaren L. Paulsen, f. 1803 i Norge, var tidigare under tre års tid föreståndare vid Sundblads tobaksspinneri i Arvika.
Den 27 februari 1834 utfärdades, efter ansökan om att få driva tobaksspinneri, privilegium endast för snustillverkning.

Den obetydliga rörelsen drevs i egen fastighet i hörnet av Hamngatan och Fabriksgatan och nedlades redan efter några år.
1847 inköptes fastigheten av Paul Olsén som där anlade den mycket framgångsrika Olsénska tobaksfabriken.