Patria

Tillverkare:  Strengberg & Co

Etikett till tobaksförpackning från Strengberg. Oklart om det är cigaretter, cigarrer eller röktobak.