Osorterade Corona

Tillverkare:  Karnells Tobakshandel

 

Cigarr importerad av Karnells tobakshandel i Jönköping.