Örnen, n:r 91

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916 samt
1931-1996.
Varje cigarr var paketerad i transparent papper.

1940 års pris var 15 kronor för låda 50 st. och 3 kronor för ask om 10 stycken.
Var under många år en storsäljare.

Hade n:r 14 åren 1915-1916 och kostade då 11 kronor för 100 st.

Tillverkades tidigare av Nås Tobaksfabriksaktiebolag sedan 1840-talet.

Täckbladet var sumatratobak, ombladet javatobak och inlagan var havanna- och brasiltobak.

Författaren Hjalmar Söderberg som med tiden bosatte sig i Köpenhamn sade att han åkte till Malmö uteslutande för att köpa svenska cigarrer och då främst Örnen.