Olsén, Erland

ERLAND Paul Olsén föddes 9/11 1878 i Arvika som son till tobaksfabrikören Gottfrid Olsén och dennes hustru Olga Leontine Flodquist.

Han gick först i realskolan i Arvika och utbildade sig sedan i tobakshantering i Danmark och Tyskland. I Bremen arbetade han vid råtobaksfirmor.
Erland ingick som delägare i den olsénska rörelsen 1907.

Han blev disponent vid AB Förenade Svenska Tobaksfabrikers anläggningar i Arvika och Charlottenberg.

Då Svenska Tobaksmonopolet startade sin verksamhet 1915 blev Erland Olsén disponent för fabriken i Arvika som då var inrymd i de olsénska lokalerna vid Hamngatan.
Han var disponent till 1931. Han avled 26/6 1952 och var då bosatt på Bålgård i utanför Arvika.

Fabrikskopplingar
Olséns, Paul Snus- och Tobaksfabriker