Nilsson, Olof Wilh.

Olof Wilhem Nilsson föddes 1886.
Disponent vid Sydsvenska Cigarr- & Tobaksfabriken i Rinkaby och därefter vid Ystads Nya Tobaksfabrik AB.
Har ej hittat några övriga uppgifter om honom.

Fabrikskopplingar
Ystads Nya Tobaksfabrik, AB
Sydsvenska Cigarr- och Tobaksfabriken, AB