Ölands- niko

Tillverkare:  Tobaksersättningsföretag

Niko, företag i Färjestaden på Öland som tillverkade tobaksersättning. Oklart när.