Nygren, Karl J

Ort: Stockholm

Karl Johan Nygren (1867-1940) startade 1893 en cigarrtillverkning i Stockholm. År 1905 sysselsatte man 20 arbeterskor. Företaget ligger då vid Munkbrogatan 6 (kv. Icarus 2)
Företaget slutade i konkurs 1906. I företaget arbetade då: 20 arbeterskor och en springgosse.

Personkoppling
Karl Johan Nygren