Norsk Tobakk (Frisholm)

Tillverkas av: NORGE, Bröderna Frisholms Tobakksfabrikk

Norgeodlad röktobak från andra världskriget.