Nornan

Tillverkas av: Brinck, Hafström & Co

Cigarrmärke inregistrerat av Brinck, Hafström & C:o den 11 november 1885.

 

 

 

Insidan på Norna med varningstext