Nilsson, Johan

Ort: Stockholm

Jonas Nilsson drev under en kortare period tillverkning av tobaksvaror i Stockholm.
1906 fanns verksamheten vid Malmskillnadsgatan 48 A.
1907 låg företaget vid Grefgatan 11 och 1909 låg företaget vid Kaptensgatan 3.