Neuman, Thomas

Ort: Lund

Handlanden Thomas Neuman erhöll hallrättens tillstånd den 10 april 1779 att tillverka snus- och kardustobak.
Tobaksfabrikören Johan Sjöbeck ingav besvär men kommerserskollegium ogillade besväret och stadfäste privilegiet den 14 juli 1779. 1788 nedlades den obetydliga rörelsen ”för fattigdoms skull.”