Munck, Jöns och Intressenter

Ort: Kristianstad

Rådmannen Jöns Munck d.ä. (d. 1716) erhöll den 1 december 1696 i intressegemenskap med handlanden Paul Fries (d. i Åhus 1724), sidenmanufakturisten Antonius Cortmeijer (f. 1654 i Wetsfalen, d. 1723) och Christian Rasmundson resolution att driva tobaksspinneri i Kristianstad. Företaget förefaller nedlagts i början av 1700-talet.

Jöns Munck, Paul Fries och Antonius Cortmeijer blev bortförda av danskarna i februari 1710 då danskarna bemäktigade sig staden. Tillsammans med fem andra borgare fördes de till Danmark som gisslan med frigavs i november 1710 sedan den fordrade brandskatten efter många svårigheter samlats ihop.

Antonius Cortmeijer var på sin tid en av Kristianstads främsta köpmän. Han blev beordrad av generalguvernören att i sitt hus (det s.k. kungshuset) emottaga Karl XII:s skyddsling, kungen av Polen Stanislaus Leszczynski med familj och uppvaktning vilka efter slaget vid Poltava flyttat till Sverige.

De blev kvar till 1714 och förorsakade särskilt affärsmännen i Kristianstad förtret och utgifter.
Den polska drottningens skulder till stadens borgare var 5 541 caroliner varav enbart till Cortmeijer 3 188 caroliner.

År 1715 måste Cortmeijer upphöra med sin sidenmanufaktur ”och allt annat” när staden befästes genom att den vattenränna som han med stora omkostnader grävt från strömmen raserades.