Montén, Lars

Lars Montén föddes 3/1 1785 i Axberg i Närke. Han hette då Olofsson i efter namn. Föräldrarna var Olof Pehrsson (1745-1820) och Christina Larsdotter (1740-1800).
1798 börjar han i Örebro trivialskola på en utbildning med inriktning på handel. Han får avbryta utbildningen i förtid och återvända till hemmet på grund av moderns död. Det är under skoltiden han ändrar sitt efternamn från Olofsson till Montén efter sin morbror Anders Montén.

Den 8/4 1872 avlider Lars Montén i sin bostad vid Wollmar Yxkullsgatan 3.

Fabrikskopplingar
Montén, Lars