Monopol, N:r 475

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1920-1923.

1923 var styckepriset 12 öre.