Möller, Hans Oskar

Hans Oskar Möller föddes den 31/3 1871 i Landskrona som son till hamnkaptenen H P Möller och Elise Ohlsson.
Han var gift med Elisabeth Haastrup.
Gick i Landskrona latinskola och Mannhems privatskola i Tidaholm.
Han var anställd hos grosshandlare W Bagger 1886-1889 och 1893-1895.
1889-1891 var han sjöman och 1891-1893 arbetade han för konsul Fritz Hansson.
1897-1915 innehade han råtobakshandel och var dessutom 1895-1897 resande för Cigarrfabriken Skandia i Landskrona.

1905-1915 var han i olika konstellationer ägare till Cigarrfabriken Ceylon i Landskrona.
1915-1940 förestod han Svenska Tobaksmonopolets råtobakslager i Dösjebro.
Han arbetade då även för Weibulls sedan 1915 och vid deras nikotinavdelning sedan 1928.
Han var ägare av fastighet i kvarteret Gåsen i Landskrona 1903-1917 och ägde under en period även fastigheten kv. Skälen 4 i samma stad.
Från 1923 ägde han fastigheten Villa Granstugan i Dösjebro. Fastigheten har numera adressen H.O. Möller väg 10.
Han gjorde affärsresor till Holland och Frankrike 1903, England 1905, Tyskland 1902-1920, Finland 1906, Norge 1891 och 1934, Danmark 1902-1940 samt Schweiz 1939.
Han var medlem av Odd Fellow samt erhållit Patriotiska sällskapets guldmedalj.

Fabrikskopplingar
Ceylon cigarrfabrik