Mitander, Nils

Ort: Filipstad

Brukspatronen och handlanden Nils Mitander (1767-1841) erhöll den 19 november 1801 privilegium att driva snus- och kardustillverkning i Filipstad.
Någon tillverkning syns inte kommit igång till en början.
1812 meddelar magistraten att Mitanders privilegium icke kunnat begagnas på grund av brist på arbetare och i saknad av erforderlig press.

1813 tycks en mindre snustillverkning startat och då med eget tjänstefolk. Tillverkning upphörde dock snabbt.

I boken Svenska Millionärer skriver signaturen Lazarus att Nils Mitander i kriget mot Norge 1808 försökte förse norrmännen med vapen och ammunition. Detta upptäcktes dock och Nils Mitander dömdes till hängning.
Han hade redan satt sig i säkerhet i Norge. Vid den allmänna amnestin efter kriget återkom han till Filipstad och erhöll sin ”ära” åter genom kungligt brev.

Lazarsus skriver också att Nils Mitander är förebilden för brukspatron Sintram på Fors (Alkvettern) i Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf.

Uppgifterna från Lazarus är ej verifierade utan ifrågasatta.

 

Källor:

 

Svenska Millionärer          Lazarus av Rothschild

Riksarkivet