Minden Swedish Menthol

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett med mentolsmak tillverkad av Svenska Tobaks AB för internationell marknad. Extra långa cigaretter med varningstext från Surgeons generals warning.

Importerades bland annat av Bensen International, San Francisco, California.