Mercurius

Tillverkas av: Brinck, Hafström & Co

Cigarrlåda tillverkad av Brinck, Hafström & co. Sannolikt innan 1894.