Mendelsson, Sellman och Luterkort, Hermann

Ort: Kristianstad

Sellman Mendelsson, f. 1886, drev åren 1905-1907 tillsammans med Hermann Luterkort en mindre cigarrfabrik i Kristianstad.

Hermann Luterkort hade tidigare tillverkat cigarrer i Sölvesborg.
1907 blir Mendelsson prokurist i den nystartade firman Hamburger Cigarrfabriken, A. Jönsson, vilken dock ej synes komma igång med någon tillverkning.

Den 15 december 1913 inregistreras firman S. Mendelssons cigarrfabrik vid Österlånggatan 5. Den inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.

Personkoppling
Hermann Luterkort