Mellgren, Olof Eric August

Olof Erik August Mellgren, f. 31 december 1861 i Göteborgs Kristine församling.
Son till Johan August och Hulda Mellgren.
Genomgick Göteborgs latinläroverk och tog studentexamen 1880.
Inskrevs 1880 vid Uppsala Universitet och avlade hovrättsexamen 1885.

Gift 1887 med Carolina Elisabeth Vinkrans, född 1862 i Göteborgs Karl Johan församling.
(dotter till rektor Carl Fredrik Winkrans och Mina Hagstedt).
Olof var hovrättsnotarie men lämnade den juridiska banan.
Han gjorde kontorspraktik och utländska resor för att 1893 bli delägare i tobaksfirman Eric Mellgren.
Han var statens förlikningsman sedan 1920

Var kassaförvaltare i Göteborgs Folkskolestyrelse. Ledamot och sedan ordförande i densamme 1896-1911.

Stadsfullmäktig sedan 1905 och ledamot av drätselkammaren.
Erhöll RVO.

Satt även i styrelsen för Praktiska hushållsskolan samt ledamot av Musikföreningens och Filharmonsika sällskapets styrelse.
Styrelseledamot i Svenska Tobaksmonopolet sedan 1915

Tillsammans med barnen bodde familjen 1890 i Göteborgs domkyrkoförsamling 13 Roten 130.

Barnen var:

Ingrid Margareta född 1888
Hervoh född 1890

I hushållet ingick även pigorna:
Hilda Charlotta Carlsdotter, född 1870 i Kungälv
Betty Olsdotter, född 1866 i Ucklum
Augusta Andersdotter, född 1867 i Tranum

Fabrikskopplingar
Mellgren, Eric