Mellgren, Eric (f. 1799)

Eric Mellgren (19/4 1799 i Uddevalla-15/10 1848 i Göteborg)

 

Det har varit svårt att få en riktig bild av familjen Mellgren då uppgifter om den varierar i olika böcker och offentliga arkiv. Många hade samma namn varför namnförväxlingar är vanliga och flera uppges födda och döda vid olika årtal i olika register.

Skattebonden Jan Ersson (1714- nov. 1764) vars far hette Erik bodde i Mellgården i Södra Ny (Värmland).
Jan Erssons och Sara Nilsdotters son, Anders Jansson (9/11 1764 – 1815), tog sig namnet Mellgren sannolikt efter gården Mellgården.

Anders Jansson Mellgren (9/11 1764 på Möregården, Södra Ny) och dennes hustru Agneta Barck (f. 18/4 1766) blev far åt Eric Mellgren, född 19 april 1799  i Uddevalla. Död 15 oktober 1848.

Anders och Agneta hade barnen:

Johannes Eric, f. 19/4 1799, dopvittnen var bl.a. Maria Brattberg och Olaus Brattberg.
Johan, f. 29/3 1803
Lorents, f. 30/3 1805
Sara Johanna, f. 28/61807

De var då bosatta i Bugerde, Gästgivargården, Bjärketorp (Älvsborgs län)

Eric erhöll den 26 maj 1826 hallrättens tillstånd att tillverka snus. Han hade tidigare arbetat som bodbiträde hos Magnus Fiedler som hade tobaksfabriken Fiedler & Lundgren.
I det patentregistrerade varumärket anges att firman etablerades 1823 men var då ett kolonialvarubolag. Tobaksfabrikationen startade 1826 i liten skala.

Gift med Anna Maria Petersson, f. 1805, död 26/1 1884 av hjärtförlamning i Stretered i en ålder av 79 år, och hade med henne barnen:

Johan August, Eric och Anders samt ytterligare 9 barn.
1857 bodde änkan, Anna Maria Mellgren, 12 roten (Hagaheden).
Johan August Mellgren (f. 1829) tog över fabriken vid faderns död.

Sonen Eric född 1838 startade 1894 tobaksfabriken Eric Mellgren & Son.
Sonen Anders dog kring 1860.

Fabrikskopplingar
Mellgren, Eric